среда, 26. август 2020.

Šljunkara je ponovo šljunkara

Šljunkara nakon čišćenja, početkom 2020. Šljunkara, divlja plaža, bila je jedan od simbola bloka i nekadašnje najpopularnije blokovsko kupalište. Godine 2009. prostor je ograđen i ona se koristila kao pretovarno mesto.

U februaru 2020. godine plaža je očišćena, a na njoj su posađene žalosne vrbe. Krajem avgusta 2020. godine plaža je ponovo pretvorena u privremeno pretovarno mesto za potrebe izgradnje Državnog puta Novi Beograd - Surčin, kao deo autoputa Miloš Veliki.

Period trajanja odobrenja je 12 meseci, a po isteku odobrenja operater je dužan da vrati lokaciju u prvobitno stanje i izvrši dodatne radove na hortikulturalnom uređenju lokacije - stoji u obaveštenju.

Više o Šljunkari pogledajte ovde.