среда, 22. мај 2024.

Grafiti iz Bloka 45 2011. godine

 Tokom 2011. godine na zidovima Bloka 45 crtali su Hope, Xymo, More i drugi crtači. 

Hope & Xymo 

Hope

Hope


Hope & Xymo

Hope & Xymo

Hope

Keith Flint by Hope

More

Strajk (MK) by Hope


Grafiti iz Bloka 45 2010. godine

Sačuvano je svega nekoliko radova crtanih tokom 2010. godine u Bloku 45. Neki od crtača koji su radili na zidovima bloka te godine bili su Cash, Hope i More. 

Cash & Hope

Hope

Hope

Hope

More


Grafiti iz Bloka 45 2009. godine

 Tokom 2009. godine na zidovima Bloka 45 crtali su Hope, Reko, Sarin, Jens i drugi crtači. Hope & Sarin

Hope & Reko

Hope

Hope

Hope

Hope

Hope

Jens

Reko