петак, 20. децембар 2019.

Grafiti u bloku (2019)


Grafiti odrađeni u Bloku 45 tokom 2019. godine


Nesone
Hope
Nes
Dart & Disp

Piros