Reflektori na terenu u bloku

Nedavno su postavljeni reflektori na terenu u bloku , izmedju J.G 167,173,183 i 185.
Idealno na noćne fudbalice i basket