понедељак, 20. децембар 2021.

Savski blokovi dobijaju gondolu i Centar za vodene sportove

 


Planom je u Bloku 44 na Novom Beogradu predviđena gradnja Centra za vodene sportove na površini od oko 6,85 ha. 

Kako se ističe, sve intervencije treba realizovati u skladu sa pravilima za sportsko-rekreatvne komplekse. Maksimalni indeks zauzetosti na parceli je 40%, a sve intervencije treba izvesti u okviru građevinskih linija definisanih minimalno 5 m od regulacionih linija pristupnih saobraćajnica i granica parcele. 

Miminalni procenat slobodnih i zelenih površina je 60%, a minimalni procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom je 30%. 

Osim gondole koja bi povezala Novi Beograd i Kalemegdan, u planu je i žičara od Novog Beograda do Košutnjaka, odnosno preko Ade Ciganlije i Makiša. Prema izmenama i dopunama generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - Grad Beograd, izgradnja kabinske žičare - gondole i pratećih sadržaja predviđena je fazno i to : prva faza : Novi Beograd - Ada Ciganlija-Makiš, a druga faza Makiš - Banovo brdo - Košutnjak. 

Stanice gondole biće lokacirane kako se navodi u neposrednoj blizini terminusa i stajališta javnog prevoza kao i na prostoru u neposrednoj blizini uz izgrađenu saobraćajnu infrastrukturu (trotoare, parkirališta i biciklističke staze). Izgradnja gondole od Novog Beograda do Košutnjaka najavljuje se još od 2003. godine. 

Izvor : eKapija