петак, 22. април 2016.

Stambena sredina - Humane prostorne osnove (1975)


Konkursni rad blokova 45,44 i 70
Autori Aleksandar Stjepanovic i Bozidar Jankovic (1964)

Teritorija Bloka 45 naslanja se sa severne strane na veznu saobraćajnicu preko koje se napaja.
Njeni ogranci ulivaju se u stambeno tkivo u vidu češlja. Vrhovi češlja sežu do lokalnih centara,a dva njegova naglašena zupca do sadržaja reonskog centra.Oslanjajući se na ove tokove stambeno tkivo se rasčlanjava - grana se u vidu pramenova ostrarujući niz sekvenci,tipičnih prostornih intervala, sa obeležjima primarnih grupa.One se stepenasto šire i otvaraju prema Savi - uplivavaju poput razuđenog ušća u zonu priobalja, a ova opet inverzno seže duboko do njihovih nedara.
Konkursni rad blokova 45,44 i 70
Autori Aleksandar Stjepanovic i Bozidar Jankovic (1964)


Ekološka pozicija jedinice stana izuzetna je , stoga on prisno korepondira sa užim i širim okruženjem - patrtricira u njemu.

U ovoj konstelaciji odnosa ljudska aktivnost dobija prva komunalna obeležja u okrilju primarne grupe, ona se spontano grana dalje i dobija na zamahu, intezitetu, raznovrsnosti i obuhvatnosti - u prosotorima priobalja (zona rekreacije i centralnih aktivnosti).


Kvalitet veza koji režira sliku odnosa u ovom prostoru i daje pravce ljudskom delovanju i pored izvesnih dilema oko izraza identiteta grupa, jasno govori o smislu za dobru ekološku i topološku orijentaciju, o sposobnosti da se najvitalnijim vrednostima ovog prostora da adekvatan izraz.
Ova orijentacija u realnosti ustupila je mesto drugoj, koja se mehanički, usiljeno na neadekvatan način i neadekvatnin sredstvima upinjala da dosegne ovaj kvalitet. 
Moramo zažaliti što oni , koji su odlučivali o ovom prostoru nisu bili vidovitiji te nisu shvatili šansku ove izuzetne pozicije.

Stare karte i mape bloka , kao i slike konkursnih projekta Novog Beograda i Bloka 45 - ovde.

Odeljak iz knjige Branka Aleksića - Stambena sredina, humane - prostorne osnove (1975)